Kindercoach

 

kindercoach

 

Kinderen van 6-12 jaar

Kinderen op de basisschool krijgen soms veel voor hun kiezen. Ze krijgen te maken met jaloezie omdat bijv. hun beste vriendin ineens met een ander kind bevriend raakt. Ze ervaren ook hoe het is om goede of juist slechte resultaten te halen. Ze kunnen ook moeite hebben om aansluiting te vinden in de klas, worden gepest of pesten zelf. 

 

In de thuissituatie kunnen er ook dingen spelen. Denk aan een scheiding en de daarmee ontstane gezinssituaties of een ziekte of overlijden in de directe omgeving. Met de komst van een broertje of zusje of kinderen die geadopteerd zijn, kunnen er op deze leeftijd ook vraagtekens over de eigen identiteit ontstaan.

Deze ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat een kind niet meer met plezier naar school gaat of dat schoolresultaten minder worden, dat er boosheid is of dat ze de regels aan hun laars lappen. Ook kan een kind heimwee hebben, bang of onzeker zijn, zich terug trekken of weinig met andere kinderen spelen.

 

 

Als kindercoach kan ik jouw zoon of dochter met deze situaties helpen. Samen  komen we tot de hulpvraag en gaan we op zoek naar een oplossing. Ik verwerk de hulpvraag in situatieschetsen met 'POPtalk'gebruik coachingsspellen en creatieve activiteiten die aansluiten bij de interesses van je kind. Hiermee brengen we situaties in beeld en ontdekt het kind wat zijn onderliggende behoeften en kwaliteiten zijn. Het leert zijn eigen kwaliteiten in te zetten in het dagelijkse leven. Tijdens het coachen creëer ik een veilige, ontspannen sfeer waarbij jouw kind kan en mag zijn wie het is.

Een coachingstraject duurt doorgaans 6 tot 8 keer.

Het is belangrijk dat het kind open staat voor coaching.

 

kindercoach haarlem